KLØFTA ROTARYKLUBB / KOMITEER 2021-22


STYRET

 • Kristin Granli, president
 • Håvard Ringnes, visepresident
 • Kjell Martin Holen, sekretær
 • Svein-Henning Hjertaker, kasserer
 • Jan Erik Holter, past president

CICO / WEB EDITOR

 • Ommund Bjelland

KOMITÉ FOR MEDLEMSKAP

 • Trond Lunde (leder)
 • Endre Stakkerud
 • Jan Halvor Eriksen
 • Anette Schmidt Holm
 • Svein Torvund
 • Birte Sinober Paulsen
 • Trond Våpenstad
 • Ingar Dahle
 • Lars Egil Lauten
 • Hans Anders Fjeldstad

KOMITÉ FOR ROTARY FOUNDATION

 • Dag A Svendsen (leder)
 • Erik Aksel Johansen
 • Jan Erik Holter
 • Aksel Valen Sendstad
 • Frank Flåm
 • Asbjørn Langeland
 • Hans Ingar Hattrem
 • Kjell Hansen

KOMITÉ FOR PROGRAM

 • Torger Gjefsen (leder)
 • Lars Røhnebæk
 • Odd Trones
 • Gro Holt
 • Tone Lauten Skaar
 • Håvard Ringnes
 • Ole Erik Fjeldstad
 • Harald Halvorsen

KOMITÉ FOR KOMMUNIKASJON

 • Audun Johnsen (leder)
 • Svein Henning Hjertaker
 • Einar Bergum
 • Tron Harald Bjerke
 • Torkild Skjelmerud
 • Ommund Bjelland (CICO)
 • Celine Beatrice Holm
 • Walter Oord

KOMITÉ FOR SAMFUNNSPROSJEKTER

 • Finn Iversen (leder)
 • Ingar Fjeldstad Asper
 • Kjell Martin Holen
 • Odd Kirkeby
 • Hans Petter Bjørningstad
 • Frank Almaas
 • Arvid Bratlien
 • Leif Henrik Ahlkvist

OMSORGSKOMITÉ 

 • Styret + medlemmene

HUSSTYRET 

 • Ingar Fjeldstd Asper (leder)
 • Håvard Ringnes
 • Arvid Bratlien
 • Leif H. Ahlkvist

SEREMONIMESTER 

 • Arvid Bratlien

REVISORER 

 • Endre Stakkerud

VALGKOMITÉ 

 • Endre Stakkerud (leder)
 • Arvid Bratlien
 • Jan Erik Holterse Kløfta Rotary på Facebook

Møteinformasjon

Møtested: Ullensvang
Adresse: Ihleveien 6
Postnummer: 2040
Sted: Kløfta
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary-lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...