KLØFTA ROTARYKLUBB / KOMITEER 2023-24


STYRET

 • Kjell Martin Holen, president
 • Svein-Henning Hjertaker, visepresident
 • Torkild Skjelmerud, sekretær
 • Ingeborg K Gresaker, kasserer
 • Håvard Ringnes, past president

CICO / WEB EDITOR

 • Ommund Bjelland

KOMITÉ FOR MEDLEMSKAP

 • Odd Trones (leder)
 • Asbjørn Langeland
 • Odd Kirkeby
 • Torkild Skjelmerud
 • Axel Valen-Sendstad
 • Leif Henrik Ahlkvist
 • Kjell Erik Hansen
 • Ole Erik Fjeldstad
 • Hans Rognerud


KOMITÉ FOR ROTARY FOUNDATION

 • Walter Oord (leder)
 • Lars Røhnebæk
 • Arvid Bratlien
 • Kristin Granli
 • Trond Våpenstad
 • Jan Halvor Eriksen
 • Endre Stakkerud


KOMITÉ FOR PROGRAM

 • Einar Bergum (leder)
 • Ingar Dahle
 • Dag Albert Svendsen
 • Ingar Fjeldstad Asper
 • Hans Albert Fjeldstad
 • Audun Johnsen
 • Roozbeh Konarboland
 • Finn Iversen
 • Svein Henning Hjertaker

KOMITÉ FOR KOMMUNIKASJON

 • Ommund Bjelland (leder)
 • Birte Sinober Paulsen
 • Gro Irene Holt
 • Erik Aksel Johansen
 • Hans Petter Bjørningstad
 • Torger Gjefsen
 • Håvard Ringnes

KOMITÉ FOR SAMFUNNSPROSJEKTER

 • (Ubesatt, leder)
 • Tone Lauten Skaar
 • Tron Harald Bjerke
 • Ingeborg K Gresaker
 • Svein Asmyhr

OMSORGSKOMITÉ 

 • Asdbjørn Langeland, styret og medlemmene

HUSSTYRET 

 • Kjell Erik Hansen
 • Arvid Bratlien
 • Leif Henrik Ahlkvist
 • Tron Harald Bjerke

SEREMONIMESTER 

 • Arvid Bratlien

REVISOR 

 • Endre Stakkerud

VALGKOMITÉ 

 • Kristin Granli og Håvard Ringnes
se Kløfta Rotary på Facebook

Møteinformasjon

Møtested: Rotaryhuset
Adresse: Ihleveien 6
Postnummer: 2040
Sted: Kløfta
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary-lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...