PROSJEKTER

                 

END POLIO NOW

Kløfta Rotaryklubb støtter det viktige og verdensomspennende prosjektet "End Polio Now". Støtten fra organisasjoner som Rotary, WHO, Unicef og Bill Gates Foundation har bidratt til at 99% av denne forkrøblete og dødelige sykdommen nå er utryddet. Men vi må også være med og fjerne den siste prosenten! 

Les mer her ...

 

Working with the Karen People

Sammen med rotaryklubbene i Nannestad og Jessheim støtter Kløfta Rotaryklubb prosjektet "Working with the Karen People" i Thailand/Burma. Støtten formidles gjennom Line Ramstad fra Nes på Romerike, som leder prosjektet og som forvalter midlene. Ramstad har med seg et lokalt team og de bygger skoler og hus til barna i dette utsatte området. Les mer om prosjektet på deres hjemmeside: http://gyaw.org  

 

MINNESMERKE AV STEIN OVE BERG

Kløfta Rotaryklubb har arbeidet for å reise et minnesmerke av Stein Ove Berg på Kløfta. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Vokus Viseklubb og Kløfta Velforening. Minnesmerket ble reist i parken ved siden av Kløfta Gamle Skole og ble avduket på Kløfta-dagen, den 26. august 2023. 


UNGDOMSUTVEKSLING

Kløfta Rotaryklubb har støttet norske ungdommer som ønsker et års opphold i utlandet som utvekslingsstudenter. Samtidig har vi også støttet utenlandske ungdommer som på tilsvarende vis kommer til Norge for et års studieopphold. Dette gjennomføres i praksis ved at de norske ungdommene får bo hos en Rotary-familie i det landet de studerer og at de utenlandske studentene på tilsvarende vis bor hos en familie i Kløfta Rotaryklubb. Dette er en kjempeopplevelse for studentene samtidig som det er betryggende for foreldrene å vite at de bor i trygge omgivelser. Til høyre ser du en av våre siste studenter, Amalie, som orienterer etter sitt opphold i Australia. Det er et begrenset antall som kan delta og det må søkes i hvert enkelt tilfelle. For tiden har Kløfta rotaryklubb satt sin ungdomsutveksling på vent, men vi vil vurdere å ta det opp igjen seinere.  se Kløfta Rotary på Facebook

Møteinformasjon

Møtested: Rotaryhuset
Adresse: Ihleveien 6
Postnummer: 2040
Sted: Kløfta
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary-lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...