KLØFTA ROTARYKLUBB / OM KLUBBEN


kløfta Rotaryklubb        

Klubbens bankkonto: 1870.41.30747  -  Vipps: 133256.

Kløfta rotaryklubb hadde 39 medlemmer per juli måned 2023. Klubben ble stiftet i 1970 og har medlemmer hovedsaklig fra Gjerdrum, Kløfta og Sørum. Klubben har faste møter hver mandag kl 19.00 i klubbhuset på Kløfta. Møtene varer alltid i 1 time og inneholder spennende foredrag innenfor et tidsaktuelt tema. Foredragsholderne er kjente og kunnskapsrike personer både på riksplan og lokalplan. Noen ganger arrangeres det bedriftsbesøk til interessante foretak i regionen for å se og høre mer om disse. Og noen ganger i året brukes møtene til arbeid i komiteer som har forskjellige oppgaver. På helligdager og i sommerferien er det ikke møter. 

I løpet av året arrangeres det også sosiale sammenkomster av mer eller mindre tradisjonell karakter, som for eksempel vinaften, torskeaften og rakfiskaften. For nyhetsoppdateringer viser vi til vår Facebook-side https://www.facebook.com/kloftarotary


 

presidenter opp gjennom tidenE


 • 2023 - 2024 Kjell Martin Holen
 • 2022 - 2023 Håvard Ringnes
 • 2021 - 2022 Kristin Granli
 • 2020 - 2021 Jan Erik Holter
 • 2019 - 2020 Arvid Bratlien
 • 2018 - 2019  Endre Stakkerud
 • 2017 - 2018  Ommund Bjelland
 • 2016 - 2017  Gro Irene Holt
 • 2015 - 2016  Frank Almaas
 • 2014 - 2015  Kjell Erik Hansen
 • 2013 - 2014  Tron Harald Bjerke
 • 2012 - 2013  Axel Valen-Sendstad
 • 2011 - 2012  Harald Halvorsen
 • 2010 – 2011  Lars Røhnebæk
 • 2009 – 2010  Ingar Asper Fjeldstad
 • 2008 – 2009  Ingar Dahle
 • 2007 – 2008  Svein Asmyhr
 • 2006 – 2007  Odd Trones
 • 2005 – 2006  Einar Bergum
 • 2004 – 2005  Audun Johnsen
 • 2003 – 2004  Hans Petter Bjørningstad
 • 2002 – 2003  Jan Halvor Eriksen
 • 2001 – 2002  Hans Ingar Hattrem
 • 2000 – 2001  Halvor Stormoen
 • 1999 – 2000  Svein Torvund
 • 1998 – 1999  Wolter Oord
 • 1997 – 1998  Hans Jacob Finsen
 • 1996 – 1997  Finn Iversen
 • 1995 – 1996  Gunnar Jødahl
 • 1994 – 1995  Egil Jarl Nilsen
 • 1993 – 1994  Odd Kirkeby
 • 1992 – 1993  Asbjørn Langeland
 • 1991 – 1992  Jan Ove Finbraaten
 • 1990 – 1991  Asbjørn Lerengen
 • 1989 – 1990  Erik Aksel Johansen
 • 1988 – 1989  Steinar Wøllo
 • 1987 – 1988  Ole Erik Fjeldstad
 • 1986 – 1987  Kjell Stai
 • 1985 – 1986  Torkell Fosse
 • 1984 – 1985  Asbjørn Næss
 • 1983 – 1984  Alf Brattebø
 • 1982 – 1983  Bjarne Hektoen
 • 1981 – 1982  Helge Hammer
 • 1980 – 1981  Arvid Holter
 • 1979 – 1980  Erling Blegstad
 • 1978 – 1979  Einar Holum
 • 1977 – 1978  Ole Svenke
 • 1976 – 1977  Mads Hveem
 • 1975 – 1976  Bjarne Aalling
 • 1974 – 1975  Gunnbjørn Røkke
 • 1973 – 1974  Ragnar Kongsvik
 • 1972 – 1973  Hans Asper
 • 1970 – 1972  Hans Christian Tangen


se Kløfta Rotary på Facebook

Møteinformasjon

Møtested: Rotaryhuset
Adresse: Ihleveien 6
Postnummer: 2040
Sted: Kløfta
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary-lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...